​​​​​​​​​​​​​​​​Våre bærekraftige løsninger

​​​​

Gulv fra Master Builders Solutions bidrar til bærekraftig utvikling: Den ekstreme holdbarheten i våre gulvløsninger og de lave vedlikeholdskostnadene resulterer i en positiv øko-balanse over hele produktets levetid. Andre fordeler er enkelt vedlikehold og lave utslipp av organiske løsemiddelkomponenter.


Bærekraft består av et komplekst samspill mellom miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi har analysert disse, anvendt dem på våre gulvsystemer og til slutt utformet miljødeklarasjoner (EPDer), som er sertifisert av et uavhengig organ. Dette innebærer mest mulig transparens og overbevisende argumenter – for deg og kundene dine.

“Oppfylle dagens behov uten å gå på akkord med fremtidige generasjoner evne til å oppfylle sine behov.“

Definisjon av bærekraft fra FNs Brundtlandkommisjonen (1987)

 

Livssyklusanalyse

Livssykluskostnader

Rengjøring og vedlikehold

Sertifisering av bærekraftige bygg

Helse


 

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Sales Manager Construction Systems BASF Phone: +47 41 76 87 09

E-post
MasterTop 1324

MasterTop 1324

Les mer ...
MasterTop 1325

MasterTop 1325

Les mer ...
MasterTop 1326

MasterTop 1326

Les mer ...
MasterTop 1327FLR

MasterTop 1327FLR

Les mer ...
Gulvvelger

Gulvvelger

Les mer ...
Våre bærekraftige løsninger

Våre bærekraftige løsninger

Les mer ...
Konkurransedyktige løsninger

Konkurransedyktige løsninger

Les mer ...