Våre bærekraftige løsninger


Gulv fra Master Builders Solutions bidrar til bærekraftig utvikling: Den ekstreme holdbarheten i våre gulvløsninger og de lave vedlikeholdskostnadene resulterer i en positiv øko-balanse over hele produktets levetid. Andre fordeler er enkelt vedlikehold og lave utslipp av organiske løsemiddelkomponenter.


Bærekraft består av et komplekst samspill mellom miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi har analysert disse, anvendt dem på våre gulvsystemer og til slutt utformet miljødeklarasjoner (EPDer), som er sertifisert av et uavhengig organ. Dette innebærer mest mulig transparens og overbevisende argumenter – for deg og kundene dine.

“Oppfylle dagens behov uten å gå på akkord med fremtidige generasjoner evne til å oppfylle sine behov.“

Definisjon av bærekraft fra FNs Brundtlandkommisjonen (1987)

 

Livssyklusanalyse

Evaluering av livssyklusen for gulv gir informasjon om hvordan gulvet påvirker miljøet i løpet av dets levetid. Vi kaller analysen av miljøpåvirkningen – fra utvinning av råmaterialer, bruk av kjemikalier i produksjonsprosessen, legging og vedlikehold av gulvet, frem til fjerning og avfallshåndtering – Livssyklusanalyse.

Våre fagfolk innenfor Master Builders Solutions knytter stor verdi til livssyklusanalysen. Evaluering av miljøpåvirkninger setter oss i stand til å kartlegge forbedringspunkter. Vår kontinuerlige målsetting er å utvikle de beste gulvene og minimalisere miljøpåvirkningen.

Livscyklusvurdering 

 

Miljømæssig livscyklusvurdering

MasterTop-gulvsystemerne overbeviser ved deres ekstreme holdbarhed, den miljøvenlige produktion og de lave udgifter til vedligeholdelse og rengøring. En analyse af hele MasterTop-systemernes livscyklus viser en positiv økobalance og mindre miljøpåvirkning sammenlignet med andre gulvbelægninger i et langsigtet perspektiv. Ved at vælge MasterTop PU-gulve viser du både økonomisk og miljømæssig ansvarlighed.

 

Sammenligning af gulvbelægninger: forholdsmæssige indvirkninger på miljøet

Sammenligning af gulvbelægninger 

 

Livssykluskostnader

Livssykluskostnadene dekker alle kostnader som påløper fra utvinning av råmaterialer, produksjon, legging og vedlikehold av gulvet, frem til fjerning og avfallshåndtering ved slutten av levetiden. Det å skaffe seg innsikt i livssykluskostnadene for våre gulvsystemer er av største viktighet for fagfolkene i Master Builders Solutions.

Nøyaktige kunnskaper gir informasjon om mulighetene til å redusere kostnadene for sluttbrukeren. Kostnadene for gulvet gjennom hele livssyklusen, fra legging via stell og vedlikehold til avfallshåndtering, bestemmes av en rekke forskjellige faktorer. Material- og leggekostnader er ikke de viktigste elementene; for det er faktisk rengjøring og vedlikehold av gulvet som står for størstedelen av livssykluskostnadene.

 

Holdbarhed og omkostningseffektivitet

 

Rengjøring og vedlikehold

MasterTop dekorative gulv er meget vedlikeholdsvennlige, men naturligvis ikke vedlikeholdsfrie. Med riktig rådgivning fra en god leverandør av rengjøringsmateriell om systematisk rengjøring og vedlikehold kan du holde disse gulvene vakre. I tillegg er rengjøringen enkel, effektiv og miljøvennlig. Riktig rengjøring og vedlikehold beskytter levetiden og vitaliteten til det gulvet du har valgt, slik at du kan fortsette å nyte gulvet i mange år fremover. ​​​​

 

Sertifisering av bærekraftige bygg - LEED, DGNB og BREEAM

Vi gir deg støtte på området bærekraftige bygg og konstruksjoner. Derfor gir vi deg miljødeklarasjoner (EPDer) for alle dekorative MasterTop-gulvprodukter. Disse EPDene inneholder informasjon om produktet og dets miljøpåvirkning. Deklarasjonene spiller en stadig viktigere rolle i LEED-sertifiseringen av bærekraftige bygg og er også obligatorisk for DGNB-godkjenninger.

Siden 2015 har alle våre MasterTop-gulvprodukter blitt tildelt DGNB Navigator-merking. Denne merkingen illustrerer vår dedikasjon til bærekraft og gir deg den nødvendige veiledningen og transparensen når du skal velge produkter.

 

Træk vejret og føl dig godt tilpas

Hver dag bruger vi omkring 90 % af vores tid inden døre, i hjemmet, på kontoret, i skolen, i butikker og i fitnesscenteret. Den indendørs luftkvalitet er derfor særligt vigtig, da den har en direkte indvirkning på vores sundhed og velvære.

Byggematerialer som vægmaling, møbellak og gulvbelægninger indeholder ofte flygtige organiske bestanddele, som kan gennemtrænge indendørsluften eller svække vores helbred. Det gælder især børn, gravide kvinder og ældre mennesker.

MasterTop PU-gulve giver dig mulighed for at ånde lettet op. Alle vores produkter er blevet testet iht. de strenge regler fra AgBB (Committee for the Health Assessment of Construction Products), og de sikrer samtidig lav emission ifølge AFSSET-protokollen, den finske emission standard M1 og den franske VOC-forordning.

De produkter, vi bruger til bæredygtigt byggeri, er uden opløsningsmidler og overholder standarderne for lav emission. Som følge heraf er indendørsluften fri for flygtige organiske bestanddele. Desuden er installationen af gulvsystemerne næsten lugtfri. Det betyder i særdeleshed, at man forebygger svækkelse af brugernes helbred, når renoveringen foregår, mens bygningen er i brug.

Helse

 

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09

MasterTop 1324

MasterTop 1324

MasterTop 1325

MasterTop 1325

MasterTop 1326

MasterTop 1326

MasterTop 1327

MasterTop 1327

Gulvvelger

Gulvvelger

Våre bærekraftige løsninger

Våre bærekraftige løsninger

Konkurransedyktige løsninger

Konkurransedyktige løsninger