Våre bærekraftige løsninger


Gulv fra Master Builders Solutions bidrar til bærekraftig utvikling: Den ekstreme holdbarheten i våre gulvløsninger og de lave vedlikeholdskostnadene resulterer i en positiv øko-balanse over hele produktets levetid. Andre fordeler er enkelt vedlikehold og lave utslipp av organiske løsemiddelkomponenter.


Bærekraft består av et komplekst samspill mellom miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi har analysert disse, anvendt dem på våre gulvsystemer og til slutt utformet miljødeklarasjoner (EPDer), som er sertifisert av et uavhengig organ. Dette innebærer mest mulig transparens og overbevisende argumenter – for deg og kundene dine.

“Oppfylle dagens behov uten å gå på akkord med fremtidige generasjoner evne til å oppfylle sine behov.“

Definisjon av bærekraft fra FNs Brundtlandkommisjonen (1987)

Livssyklusanalyse

Livssykluskostnader

Rengjøring og vedlikehold

Sertifisering av bærekraftige bygg

Helse


 

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09

Kontakt

Peter Merker

Peter Merker

Account Manager Construction Systems BASF

+47 90 87 92 67

MasterTop 1324

MasterTop 1324

MasterTop 1325

MasterTop 1325

MasterTop 1326

MasterTop 1326

MasterTop 1327

MasterTop 1327

Gulvvelger

Gulvvelger

Våre bærekraftige løsninger

Våre bærekraftige løsninger

Konkurransedyktige løsninger

Konkurransedyktige løsninger