MasterTop 1324

Et universalt polyuretan-gulvsystem

Download teknisk litteratur på MasterTop

Hva er MasterTop 1324, og hvor brukes det?

MasterTop 1324 et universalt polyuretansystem, glatt eller sklisikkert, matt eller silkematt, lavt utslipp.

MasterTop 1324-serien inneholder et omfattende utvalg av løsninger til en lang rekke bruksområder som spenner fra klassiske industrigulv til spesialdesignede sklisikre gulv.

I tillegg til alle de andre fordelene, tilbyr MasterTop 1324-serien holdbarhet, et skjøte- og fugefritt design og fremragende rengjørings- og antibakterielle egenskaper.

MasterTop 1324 er det absolutt ledende produktet i sektoren for polyuretan-industrigulv, et gulv, som setter farge på arbeidsmiljøet.

De utfordringer gulvene møter fra sektor til sektor, varierer, og MasterTop 1324 kan brukes der det forekommer kraftige støt, hard mekanisk belastning, og der det stilles høye krav slitestyrke: f.eks. produksjonsområder, lagerbygninger og teknologirom.

Hvordan vil du oppleve fordelene ved MasterTop 1324?

MasterTop 1324 gulvbelegg påføres flytende og gir en rekke fordeler. Dette brukervennlige systemet kan bearbeides raskt og gir mulighet for imponerende rask installasjon.

MasterTop 1324-gulvbelegg er lette å holde rene og reduserer derfor utgiftene til rengjøring og vedlikehold. En annen fordel er at det kan formes avrundede overganger mellom gulv og vegg, slik at man får en fugefri overgang.

I miljøer med kraftig belastning gir det robuste gulvet MasterTop 1324 beskyttelse mot slitasje, smuss, væskegjennomtrengning og slag, samtidig som det er holdbart og dekorativt.

MasterTop 1324-serien garanterer en lang produktlevetid ved hyppig trafikk. Forskjellige sklisikre og antibakterielle overflater er med på å sikre arbeidsmiljøet og redusere farer. Systemets selvutjevnende egenskaper, muligheten for å installere det på vanskelige underlag som f.eks. asfalt i tillegg til den homogene overflaten skaper en plan gulvbelegg uten hindringer eller fallgruver.

Kort sagt legger MasterTop 1324-gulvsystemet et godt fundament for problemfri og sikker drift.

MasterTop 1324 - Universal, glatt, matt, lav VOC-utslipp
MasterTop 1324 R - Universal, matt, sklisikker, lav VOC-utslipp
MasterTop 1324 N&B - Universal, let sklisikker, matt, lav VOC-utslipp
MasterTop 1324 A-R - Universal, glatt, matt, lav VOC-utslipp for asfaltdekker
MasterTop 1324 AS - Antistatisk, glatt, matt
MasterTop 1324 ESD - Antistatisk, ESD, glatt, matt

Nedlastinger

MasterTop 1324 A R: DoP

pdf (68,78 Kb)

MasterTop 1324 A-R: Systemdatablad

pdf (128,71 Kb)

MasterTop 1324 AS: Systemdatablad

pdf (389,62 Kb)

MasterTop 1324 AS: Ytelseserklæring

pdf (72,50 Kb)

MasterTop 1324 ESD: Systemdatablad

pdf (175,65 Kb)

MasterTop 1324 ESD: Ytelseserklæring

pdf (72,59 Kb)

MasterTop 1324 N&B: Systemdatablad

pdf (141,85 Kb)

MasterTop 1324: Teknisk datablad

pdf (174,19 Kb)

MasterTop 1324: Ytelseserklæring

pdf (77,18 Kb)

MasterTop1324 R: Teknisk datablad

pdf (216,23 Kb)

Prosjektreferanser: Sundvolden Hotel

pdf (300,03 Kb)

basf-mastertop-1324: Ytelseserklæring

pdf (68,71 Kb)

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09

Kontakt

Peter Merker

Peter Merker

Account Manager Construction Systems BASF

+47 90 87 92 67