MasterTop 1278

Industrigulv basert på epoksy

Download teknisk litteratur på MasterTop

Hva er MasterTop 1278, og hvor brukes det?

MasterTop 1278 er et pigmentert, fugefritt gulvsystem, basert på avansert løsemiddelfri harpiks til kraftig belastning i industriarealer. Det finnes to andre varianter som gjør dette gulvsystemet komplett. Hvis det kreves sklisikre egenskaper for å oppfylle forskjellige driftsforhold og krav til rengjøringen, kan man derfor bruke MasterTop 1278 R.

Hvis det er behov for antistatiske egenskaper, kan MasterTop 1278 AS eller MasterTop 1278 AS-R brukes (begge er sklisikre og antistatiske).

MasterTop 1278 er ideell til gulv i:

  • Generelle produksjons- og emballasjemiljøer
  • Produksjonsanlegg i industrien
  • Våte bearbeidings- og produksjonsområder
  • Sekundære magasiner

MasterTop 1278 er den mest effektive løsningen til overflater i tungindustrien som er utsatt for både mekanisk og kjemisk belastning

MasterTop 1278 anbefales til bruk på industrigulv der det er behov for bestandighet overfor kraftig mekanisk og kjemisk belastning, spesielt der det produseres, håndteres og brukes stoffer som kan forurense grunnvannet.

Hvordan vil du oppleve fordelene ved MasterTop 1278?

  • MasterTop 1278s gode bestandighet overfor kjemikalier, slitasje og slag, gjør det mulig å etablere et gulv som kan motstå kjemisk og mekanisk belastning og samtidig redusere kostnadene.
  • MasterTop 1278-serien er godkjent av tyske byggemyndigheter til bruk i produksjonsanlegg der det fremstilles, håndteres og brukes stoffer som kan forurense grunnvannet.
  • Den sklisikre varianten MasterTop 1278 R gir mulighet for å arbeide i sikre omgivelser og holde den ugjennomtrengelige, fugefrie og skjøtefrie overflaten i god hygienisk stand.

Hvis det er behov for antistatiske egenskaper, kan de to variantene MasterTop 1278 AS eller MasterTop 1278 AS-R brukes. De kompletterer serien av det industrielle epoksybaserte gulvsystemet MasterTop 1278.

På grunn av alle disse egenskapene vil du nyte og verdsette kvaliteten på epoksygulvet, MasterTop 1278, som vil oppfylle dine krav og forventninger.

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09

Kontakt

Peter Merker

Peter Merker

Account Manager Construction Systems BASF

+47 90 87 92 67