MasterTop 1110

Vannbasert, epoksymaling


 

Download teknisk litteratur på MasterTop

 

Hva er MasterTop 1110, og hvor brukes den?

MasterTop 1110 er en løsemiddelfri, vannbasert, 2-komponent, epoksymaling.

MasterTop 1110 kan brukes som forsegling eller slitelag på epoksy-toppbelegg og avrettingslag på følgende områder:

 • Vanlige foredlingsanlegg for mat- og drikkevarer
 • Sykehus og skoler
 • Vaske- og omkledningsrom
 • Farmasøytisk produksjon
 • Industri- og storkjøkken.

MasterTop 1110 kan påføres på fuktige betongoverflater, og er dermed spesielt godt egnet til våte arbeidsmiljøer i industrien der det kan være vanskelig eller umulig å oppnå tørre underlag.

MasterTop 1110 er den mest effektive løsningen til bruk i industrien som maling og forsegling av overflater som utsettes for både lett mekanisk og kjemisk belastnin

MasterTop 1110 gir en god generell beskyttelse av betongoverflater i industri- og forretningsområder og gir en rengjøringsvennlig, støv- og fugefri gulvflate.


Hvordan vil du oppleve fordelene ved MasterTop 1110?

MasterTop 1110 er uten organiske løsemidler og vil ikke forurense matvarene. Derfor er malingen spesielt godt egnet til bruk i lokaler hvor det produseres mat- og drikkevarer.

MasterTop 1110 gir en god generell resistens overfor en rekke aggressive kjemikalier og væsker samt en god slitestyrke. Men som i alle situasjoner, der det kan forekomme korrosjon, kreves det en fullstendig analyse av drifts- og eksponeringsforholdene med hensyn til opplysninger om kjemikalieresistens, for å sikre produktets egnethet.

Oversikt over de fordelene som gjør MasterTop 1110 til en unik og perfekt løsning som oppfyller dine krav:

 • Tåler fukt
 • Lett å påføre
 • Høy kjemikalieresistens
 • God slitestyrke og motstandsdyktighet overfor mekanisk belastning
 • Løsemiddelfri, smaks- og luktnøytral
 • Enkelt renhold og vedlikehold
 • Støvfri overflate
 • God vedheft til våte overflater

Nedlastinger

MasterTop 1110: Teknisk datablad

pdf (66,93 Kb)

Mastertop 1110: Sikkerhetsdatablad

pdf (383,13 Kb)

Mastertop 1110: Ytelseserklæring

pdf (76,80 Kb)

Direct contact

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Sales Manager Construction Systems BASF