MasterSeal 588

Elastomer, sementbasert vanntettingsmembran for betong og mur i kontakt med alle typer vann

Hvor brukes MasterSeal 588?

MasterSeal 588 er en elastomer, sementbasert vanntett membran som brukes til vanntetting av vannholdende strukturer, spesielt hvis disse er utsatt for bevegelser.

Eksempelvis brukes MasterSeal 588 i drikkevannsreservoarer, prosessvannreservoarer og til innløp for avløpsvann i vannbehandlingsanlegg.

MasterSeal 588 brukes også i vanntettingssystemer for kjellere, i områder med bevegelser, vibrasjoner og mindre setninger.

MasterSeal 588 er meget vanntett og gir utmerket betongbeskyttelse mot karbonisering, avisingssalt og sure stoffer

Masterseal 588 har  kjemisk bestandighet mot mykt vann, avløpsvann fra husholdninger, flytende gjødsel og andre væsker som er moderat aggressive på mineralunderlag.

MasterSeal 588 påføres ved hjelp av kost eller sprøyteutstyr. MasterSeal 588 krever kun 2 mm påføringstykkelse for å oppnå vanntettende egenskaper.

MasterSeal 588 er formulert slik at den oppfyller europeisk og lokal lovgivning for direkte kontakt med drikkevann. Dette inkluderer forskrifter for de positive listene over innholdsstoffer samt migrasjonstester. Godkjenninger for flere europeiske land for kontakt med drikkevann er tilgjengelig.

Hvordan du får nytte av fordelene med MasterSeal 588?

MasterSeal 588 krever kun sammenblanding av to klargjorte komponenter, og påføringen er meget enkel med kost eller med en bærbar motordrevet sprøytepumpe.

God holdbarhet for membranen ved permanent nedsenking og i kontakt med litt sure vannløsninger, sikrer langsiktig vanntetting av tanker.

Fullverdig sertifisert produktet ifølge EN 1504 part 2 som sikrer stabile ytelser.

Nedlastinger

MasterSeal 588: Sikkerhetsdatablad

pdf (412,35 Kb)

MasterSeal 588: Teknisk datablad

pdf (144,49 Kb)

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09