MasterRoc MF 701 – Høyeffektivt tilsetningsstoff for bakfylling

Hvordan virker MasterRoc MF 701?

MasterRoc MF 701 er et bruksklart flytende tilsetningsstoff uten klorider som brukes til å lage mer enhetlig og forutsigbar bakfylling med høy ytelse. MasterRoc MF 701 tilsetningsstoff retarderer eller stabiliserer avbindingstiden ved å regulere hydratiseringen av portlandsement og andre sementbaserte materialer for å tilrettelegge for pumpe- og plasseringsoperasjoner. Produktet kan brukes til å stabilisere sementslurryer for sementerte steinfyllmaterialer, hydrauliske bakfyllinger og sementpasta-bakfyllinger.

Anbefalt for bruk innen:

 • Stabilisering av sementslurryer for sementerte steinfyllmaterialer
 • Stabilisering av sementpastafyll, fyllmateriale med høy tetthet og hydraulisk fyllmateriale

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MF 701?

 • Redusert vanninnhold
 • Regulerte egenskaper for avbindingstid
 • Forbedret slump- og flytegenskaper

Hva er fordelene ved MasterRoc MF 701?

 • Lengre arbeids- og opprettholdelsestid for fyllmaterialet (åpningstid), som kan reguleres ved hjelp av doseraten
 • Fleksibel planlegging av bakfyllingsoperasjoner
 • Dramatisk reduksjon i risiko for rørblokkering takket være regulering av sementens hydratisering og avbindingstid
  • Opptil 25 % flere blandinger per dag
  • Opptil 45 % reduksjon i spyling av rør
  • Gir mulighet for bytte av rør mellom skift mens rørene er i bruk
  • Reduserer kostnader knyttet til utskifting av rør
 • Reduserer trykktap og muliggjør lengre transportavstander
 • Mer pålitelig leveranse av fyllmateriale og økt produksjon
 • Økt in-situ trykkfasthet
 • Blandingsoptimalisering og/eller kostnadsbesparelser på grunn av bruk av mindre bindemiddel (sement/slaggsement/flyveaske)
 • Renere blande- og røretanker
 • Enklere vedlikehold