MasterRoc MF 501 – Høyeffektivt, plastiserende og vannreduserende tilsetningsstoff for bakfyllingsblandinger for gruve

Hvordan virker MasterRoc MF 501?

MasterRoc MF 501 er et flytende, vannreduserende tilsetningsstoff som brukes til å forbedre egenskapene til gruvebakfyllinger.

Anbefalt for bruk innen:

 • Sementpastafyll
 • Fyllmateriale med høy tetthet
 • Sementert steinfyllmateriale
 • Hydraulisk fyllmateriale

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MF 501?

 • Redusert vanninnhold
 • Forbedret slump- og flytegenskaper
 • Normal avbindingstid og herdehastighet
 • Reduserer pumpe- og fordelingstrykk

Hva er fordelene ved MasterRoc MF 501?

 • Bakfyllingsoptimalisering og/eller kostnadsbesparelser på grunn av bruk av mindre bindemiddel (sement/slaggsement/flyveaske)
 • Forbedrer bearbeidbarheten (reologiske egenskaper) i alle typer bakfyllinger, mindre behov for vann
 • Høyere in-situ-fasthet uansett alder
 • Reduserer separasjon av slurryer med høy tetthet
 • Reduserer permeabilitet og svinn i herdet fyllmateriale
 • Kan potensielt redusere syklustiden og øke produksjonen