MasterRoc MF 308 – Viskositetsmodifiserende tilsetningsstoff for bedre homogenitet, pumpbarhet og plasserbarhet for gruvebakfyllingsblandinger med dårlig kohesjon

Hvordan virker MasterRoc MF 308?

MasterRoc MF 308 er en vandig løsning som består av en syntetisk kopolymer med høy molekylvekt.

MasterRoc MF 308 tilsetningsstoff er formulert for å forbedre den plasserte bakfyllingens reologiske atferd og in-situ-egenskaper. MasterRoc MF 308 tilsetningsstoff gir uovertruffen stabilitet ved å øke motstanden mot separasjon og samtidig fungere som et pumpehjelpemiddel og tilrettelegge for plassering med betydelig forbedret homogenitet i det plasserte fyllmaterialet.

Anbefalt for bruk innen:

 • Alle typer hydrauliske sementpastafyllmaterialer med lav tetthet og sementerte tilslagsfyllmaterialer
 • Sementpastafyll / hydrauliske fyllmaterialer med lavere faststoffandel og/eller dårlig gradering
 • Fyllmaterialer med separasjonstendenser som sementerte hydrauliske og tilslagsbaserte fyllmaterialer

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MF 308?

 • Forbedrer reologisk atferd i slurryer med lav til høy tetthet så vel som i sementerte tilslagsfyllmaterialer
 • Forbedrer kohesjon og oppfanging av fint tilslag og bindemiddel i fyllmassen
 • Smører fyllmaterialet
 • Virker som et pumpehjelpemiddel
 • Forbedrer flytegenskaper
 • Forbedrer fyllmaterialets robusthet

Hva er fordelene ved MasterRoc MF 308?

 • Forbedrer pumping og selvutjevning av fyllmaterialet
 • Reduserer separasjon
 • Tilrettelegger for produksjon av svært flytende sementpasta og mer koherente og homogene sementerte tilslagsfyllmaterialer
 • Gir stabilitet under transport og plassering
 • Forbedrer fyllmaterialets plastiske atferd og reduserer porøsiteten
 • Øker trykkfastheten
 • Reduserer slam i slumpen
 • Reduserer behov for vanntilsetning
 • Gir mer pålitelig leveranse av fyllmateriale og økt produksjon
 • Muliggjør optimalisering av blandinger og/eller kostnadsbesparelser på grunn av bruk av mindre bindemiddel (sement/slaggsement/flyveaske)
 • Gjør blandinger mindre følsomme for variasjon i faststoffandel og/eller vannbehov
 • Forbedrer mekaniske egenskaper til selvutjevnende væske, slik at in-situ-egenskaper blir mer konsekvente
 • Forbedrer flytegenskapene, noe som gir mindre slitasje på pumper og rør og dermed lengre levetid for utstyret
 • Berører ikke avbindingstid innenfor den anbefalte doseraten