MasterRoc MG 44 LS – Skummende mørtel med lav tetthet

Hvordan virker MasterRoc MG 44 LS?

MasterRoc MG 44 LS er en skummende mørtel med lav tetthet basert på portlandsement og spesialtilsetninger. Produktet gir store volumer med mørtel fra små mengder pulver. Når MasterRoc MG 44 LS skummende mørtel er herdet, produseres et fast, bestandig, fyllmateriale med lav tetthet for varierte bruksområder i gruver og tunneler.

Anbefalt for bruk innen:

Prosjekter der kontrollerte, lavfaste og lette materialer kan brukes.

 • Gruvedrift
 • Tetting og stopping
 • Bakfylling
 • Midlertidig sikring med lav fasthet
 • Fylling av hulrom
 • Anleggsarbeid
 • Bakfylling over rør
 • Varme- og lydisolasjon
 • Fylling i konstruksjoner, ferdigstøpte elementer
 • Underlag for veidekke
 • Erosjonskontroller
 • Bygg
 • Fylling av hulrom
 • Takisolasjon

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MG 44 LS?

 • Hurtig avbinding
 • Kan brukes med høyt vann/pulver-tall

Hva er fordelene ved MasterRoc MG 44 LS?

 • Gir langvarig stabilitet
 • Enkel å plassere
 • Betydelig kompresjon under belastning før svikt
 • Gir store mengder skummende mørtel