MasterRoc AGA 41 – Akselererende tilsetningsstoff for bakfylling ved TBM-boring

Hvordan virker MasterRoc AGA 41?

MasterRoc AGA 41 tilsetningsstoff er en høyeffektiv mørtelakselerator hovedsakelig brukt for bakfylling ved TBM-boring. Doseringen av MasterRoc AGA 41 tilsetningsstoff kan varieres etter ønsket avbindings- og herdetid. MasterRoc AGA 41 er et flytende stoff som tilsettes mørtelstrømmen gjennom mørtelporten så nær enden på det bakre skjoldet som mulig.

Anbefalt bruk:

  • TBM-bruk
  • Mørtelblandinger med eller uten sementbaserte bindemidler

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc AGA 41?

  • Justerbar avbindingstid
  • Lav viskositet

Hva er fordelene ved MasterRoc AGA 41?

  • Høy tidligfasthet
  • Lavt forbruk
  • Enkelt å blande inn i mørtelen, selv ved lave temperaturer