MasterRoc ACP 211 – Anti-leiremiddel for bruk ved tunnelboring i løsmasser

Hvordan virker MasterRoc ACP 211?

MasterRoc ACP 211 anti-leiremiddel er et væskeprodukt utformet for å bekjempe problematiske virkninger av tung leiregrunn ved tunnelboring i løsmasser.

Anbefalt bruk:

  • Ved tunnelboring i løsmasser

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc ACP 211?

  • Forbedrer og homogeniserer jordens konsistens
  • Reduserer klebrighet i vanskelig jord
  • Miljømessig foretrukket materiale
  • Kompatibelt med BASFs SLP-serie med jordforbedrende skum og polymerer

Hvilke fordeler har entreprenører av MasterRoc ACP 211?

  • Reduserer samlet borehodemoment
  • Effektiv reduksjon av blokkering i borehodet, arbeidskammeret og transportsystemet for boremassen
  • Øker progresjonen og reduserer vedlikeholdskostnadene