​MasterRoc SA 188 – Alkalifri høyytelses størkningsakselerator for sprøytebetong

Ny akselerator for sprøytebetong

MasterRoc SA 188 er en alkaliefri, højytelses størkningsakselerator for sprøytebetong. Dosering kan justeres til ønsket avbindings- og herdnetid.

Fordeler ved MasterRoc SA 188 akselerator for sprøytebetong

MasterRoc SA 188 egner seg meget godt for våtblandet sprøytebetong.

Fordeler:

  • De raske størkningsegenskapene gir muligheten til ålegge på tykke betonglag ved hjelp av påføring i flere lagunder en sprøytesyklus.
  • Den unike oppskriften gir hurtig størkning, høy tidlig-fasthet, god langtidsstabilitet.
  • Svært lav støvutvikling under påføring og dermed godearbeidsforhold.
  • Muligheten for lavt prelletap når korrekt dysevinkel ogavstand overholdes.
  • Ikke-aggressive egenskaper gir bedre arbeidssikkerhet,redusert miljøpåvirkning og lavere håndteringskostnader.

Nedlastinger

MasterRoc SA 188: Sikkerhetsdatablad

pdf (314,95 Kb)

MasterRoc SA 188: Teknisk datablad

pdf (116,92 Kb)