MasterRoc HCA 10 – Sementhydratiseringsregulering for våt- og tørrsprøyting av betong, fyllmørtel og injeksjonsmørtel

Tidligere: DELVO CRETE STABILIZER

Hvordan virker MasterRoc HCA 10?

MasterRoc HCA 10 er et unikt, flytende, ikke-kloridholdig kjemisk tilsetningsstoff som regulerer sementens hydratiseringsprosess i både tørr- og våtblandinger. Produktet forsinker hydratiseringen ved å avbryte hydratiseringsprosessen og gir samtidig mulighet for reaktivering etter noen timer eller dager uten at det går ut over kvaliteten på den herdnede sprøytebetongen. Produktet er spesielt beregnet på bruk innen:

 • Tunnel- og gruvedrift
 • Midlertidig og permanent sikring
 • Stabilisering av skråninger
 • Bakfyllingsmørtler for betongelementer (TBM)
 • Sementbaserte injeksjonssystemer

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc HCA 10?

 • Holder betongblandingen fersk i opptil tre dager
 • Ingen rester av våt- og tørrblandinger – ingen avfallshåndtering
 • Betydelig redusert prelletap og støvproduksjon

Hvilke fordeler har kundene av MasterRoc HCA 10?

 • Full fleksibilitet med hensyn til leveringsmåte for blandet sprøytebetong
 • Unødvendig å rengjøre pumper og slanger ved pauser i arbeidet
 • Tids- og kostbesparende

Nedlastinger

MasterRoc HCA 10: Sikkerhetsdatablad

pdf (55,09 Kb)

MasterRoc HCA 10: Teknisk datablad

pdf (83,01 Kb)