Teknologier – sprøytebetong


Avanserte systemer for sprøytebetong med høy ytelse

Bestandig sprøytebetong av høy kvalitet har blitt en svært viktig komponent i grunnstøtte og stabilisering innen både tunnelbygging og gruvedrift. Våtblandede sprøytede tunnelkledninger gir monolittiske sammensatte konstruksjoner av høyeste kvalitet og sammenlignet med konvensjonelle tørrblandinger sterk reduksjon i kostnader og tidsbruk, lavere helserisiko, økt sikkerhet for personellet og redusert miljøpåvirkning.

Vi jobber hele tiden for å overgå kundenes behov og krav, og våre tilsetningsstoffteknologier forbedrer sprøytebetongens ytelse, hydratiseringsregulering og viskositet:

  • Serien med alkalifrie akseleratorer (MasterRoc SA) gir tidlig fasthetsutvikling og god sluttfasthet.
  • Kombinasjonen med strukturell armeringsfiber har gitt langt bedre belastningsabsorpsjon, noe som reduserer spredning av gjenværende sprekker og langvarig bestandighet for permanent støtte.
  • Vi tilbyr en lang rekke kloridfrie flytende tilsetningsstoffer for forbedring av betongens egenskaper i plastisk eller herdet form.
  • Vårt spesialformulerte produkt for smøring av utstyr (MasterRoc LUB) kan påføres før betongpumping for å unngå blokkering.
  • Vi leverer også et system for hydratiseringsregulering av sement til bruk med våt og tørr sprøytebetong (MasterRoc HCA) som gjør det mulig å oppnå en brukstid på opptil 72 timer. Dette gir stor frihet med tanke på logistiske forhold på anleggsplassen.
  • Ved å tilføre mikrosilika (MasterRoc MS) reduserer vi permeabiliteten, noe som gir sprøytebetong høyere tetthet, sluttfasthet og bestandighet når den er herdet. Mikrosilika kan også gi fersk sprøytebetong bedre pumpbarhet og bearbeidbarhet.

MasterRoc MS 658

Tidligere: MEYCO MS 658

Les mer ...

MasterRoc FLC 100

Les mer ...

MasterRoc HCA 10

Tidligere: DELVO CRETE STABILIZER

Les mer ...

MasterRoc HCA 20

Tidligere: DELVOCRETE Stabilizer

Les mer ...

MasterRoc MS 660

Les mer ...

MasterRoc SA 161

Les mer ...

MasterRoc SA 168

Les mer ...

MasterRoc SA 189

Les mer ...

MasterRoc SA 196

Alkaliefri, flytende højeffektiv akselerator for sprøytebetong

Les mer ...

MasterRoc SA 430

Les mer ...

MasterRoc TCC 735

Les mer ...

MasterRoc TCC 780

Les mer ...
Jan Ivar Grinden

Jan Ivar Grinden

Key Account Manager Underground Construction BASF Phone: +47 90 82 59 00

E-post