MasterRoc MP 320 – Løsemiddelfritt, hydrofilt injeksjonsmiddel med lav viskositet for fjellinjeksjon og stabilisering av sand- og siltlag

Tidligere: MEYCO MP 320

Hvordan virker MasterRoc MP 320?

MasterRoc MP 320 er et en-komponents injeksjonssystem for følgende bruksområder:

 • Forinjeksjon i undergrunnen / for tunnelprosjekter
 • Etterinjeksjon
 • Grunnforbedring
 • Reduksjon av vanninntrenging
 • Stabilisering av skråninger

På grunn av produktets hydrofile egenskaper er det også god vedheft mot våte overflater. Produktet skummer ikke og inneholder verken løsemidler eller giftige komponenter.

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MP 320?

 • Svært lav viskositet
 • God vedheft til våte overflater
 • Ingen miljøpåvirkning

Hvilke fordeler har kundene av MasterRoc MP 320?

 • Siden produktet ikke er aggressivt, gir det forbedret driftssikkerhet.
 • Kontrollert geltid ved bruk av akselerator.
 • Enkelt blande- og pumpeutstyr. Utstyr som brukes til sementinjeksjon, kan brukes.

Nedlastinger

MasterRoc MP 320: Teknisk datablad

pdf (89,31 Kb)

MasterRoc MP320: Sikkerhetsdatablad

pdf (46,15 Kb)