MasterRoc MP 309 – Lavviskøs, hurtigherdnende akrylharpiks med høy trykkfasthet for stabilisering av sand- og siltlag

Tidligere: MEYCO MP 309

Hvordan virker MasterRoc MP 309?

MasterRoc MP 309 er en svært reaktiv to-komponents harpiksmørtel med lav viskositet for god penetrasjon. Produktet herdner raskt og danner en hard, kompakt harpiks med høy trykkfasthet for stabilisering av grunnen.

MasterRoc MP 309 harpikssystem er utviklet for stabilisering av sand- og siltbaserte lag og for injisering i fine fuger og riss i fjellet. Da harpiksen har svært lav viskositet (kan sammenlignes med vann) er den svært godt egnet for lange strømlinjer gjennom sandholdig grunn eller fjell med kapillærporer, der polyuretanharpikser ikke kan brukes til forbedring av grunnen. Sammenlignet med kolloidal silika (MasterRoc MP 320) utvikler MasterRoc MP 309-harpikssystemet mekanisk styrke mye raskere.

Anbefalt for bruk innen:

 • Stabilisering av grunnen, spesielt av løsmasser av silt og sand
 • Stabilisering av skråning i fjell
 • Reparasjon av sprekker i betong

Hvilke unike egenskaper har MasterRoc MP 309?

 • Svært lav viskositet
 • Kontrollert geltid mellom 3 og 22 minutter ved 20 °C
 • Bearbeidbar mellom 5 °C og 40 °C
 • Uovertruffen fleksibilitet (forlengelse ved brudd >300 %)
 • God kjemikalieresistens mot syrer, baser, løsemidler, drivstoff osv.
 • God vedheft til oppsprukket fjell, selv under våte forhold

Hva er fordelene ved MasterRoc MP 309?

 • Miljøvennlig
 • Lav viskositet gjør det mulig å trenge dypt inn i svært fine riss og sprekker
 • God assimilering av bevegelser eller setning
 • Varighet på mer enn 10 år
 • Vanntetthet på opptil mer enn 12 bar (174 psi [1,2 MPa])

Nedlastinger

MasterRoc MP 309: Teknisk datablad

pdf (68,59 Kb)