MasterGlenium ACE – Det superplastiserende tilsetningsstoffet for økt produktivitet og holdbarhet.


Hvordan virker MasterGlenium ACE?

MasterGlenium ACE forsinker ikke hydratiseringsprosessen og øker tidligfastheten.

Den unike molekylstrukturen til MasterGlenium ACE dekker mindre av sementkornenes overflate for å reagere med vannet.

Hva gjør MasterGlenium ACE til en unik løsning?

Den viktigste egenskapen til MasterGlenium ACE er rask fasthetsutvikling i tidligfasen – ved lave omgivelses- og varmeherdingstemperaturer. Økt produktivitet virker direkte inn på kostnadseffektiviteten.

MasterGlenium ACE-teknologien oppfyller alle kravene fra betongelementindustrien og sparer samtidig både tid og penger.

MasterGlenium ACE-sortimentet optimaliserer blandingens effektivitet og forkorter produksjonssyklusen, som vil si at man har mulighet for å doble kapasiteten.

Mengden energi som kreves i produksjonen reduseres. Tilførsel av ekstern energi kan elimineres og fjerner behovet for varmeherding. Som en følge av dette sparer MasterGlenium ACE penger og øker betongens holdbarhet ved å begrense alle mikrosprekker som kan oppstå ved varmeherding (termisk sjokk, temperaturgradient osv.).

Den flyt- og vannreduserende effekten til MasterGlenium ACE bidrar til en robust og direkte blanding av selvkomprimerende betongtyper. Disse kan støpes uten vibrering når de kombineres med en kompatibel produksjonsprosess. Dette reduserer stressfaktoren ved vibrering og støy både for arbeiderne og for beboerne i området.

MasterGlenium ACE 434

Superplastiserende tilsetningsstoff for betong

Kontakt

Sveinar Myklebust

Sveinar Myklebust

Key Account Manager Admixture, Ready-mix BASF

+47 46 82 49 68

Nedlastinger

Brosjyre: Flytbetong i betongelementindustrien

pdf (357,87 Kb)