MasterFinish FW 323 formvoks til forskaling

Oljebasert formolje til betongstøp

MasterFinish FW 323 er en oljebasert formolje til betongstøp ved vanskelige avforminger, for eksempel utsparing og dører. Reduserer friksjonen ved avforming.

MasterFinish FW 323 er en kjemisk / fysiskvirkende formvoks som nedsetter friksjonen ved avforming.

Formvoks til alle typer betonger

MasterFinish FW 323 kan benyttes i forbindelse med alle typer betonger.

Nedlastinger

MasterFinish FW 323: Sikkerhetsdatablad

pdf (51,03 Kb)

MasterFinish FW 323: Teknisk datablad

pdf (27,58 Kb)