​MasterFiber 080 - mikrofibre

Mikrofibre av polypropylen iht. EN 14889-2 til betong iht. EN 206

Hvordan virker MasterFiber 080?

MasterFiber 080 er mikrofibre av polypropylen som motvirker svinnriss og forbedrer betongens brannbestandighet.

Hva gjør MasterFiber 080 til en unik løsning?

MasterFiber 080 har følgende fordeler:

  • Reduserer tendensen til rissdannelse som følge av plastisk svinn

  • Virker stabiliserende i betong

  • Ingen korrosjon

  • Begrenset innvirkning på reologien

  • Ubetydelig slitasje på blandere og transportører

Nedlastinger

MasterFiber 080: Ytelseserklæring

pdf (418,14 Kb)