MasterFiber – armeringsfiber for redusering av sprekker i betong

Polypropylen fibre til betong øker bestandigheten overfor svinnriss

Fiberprodukter med høy ytelse har blitt utviklet for å bidra til å kontrollere sprekkdannelser i betong og mørtel. MasterFiber har en helt spesiell kombinasjon av egenskaper, som er optimalisert for å ha en fasthetsytelse med kun liten påvirkning på betongens reologiske egenskaper. Denne nettstrukturen består av en ekstremt stor mengde spredte fiber som gir betongen følgende egenskaper:

  • Øker bestandigheten overfor svinnriss.
  • Beskytter betongen mot avskalling ved brann.
  • Gir betongen bedre bruddseighet.
  • Styrker betongstrukturens mekaniske ytelser

Hva gjør Masterfiber til unik løsning

I stedet for å bruke håndknyttet stålarmering kan man armere mange konstruksjoner ved hjelp av Masterfiber løsning som har to viktig fordeler:

Sikkerhet og kostnadseffektivitet

Denne armeringen er allerede integrert og jevnt fordelt i betongblandingen. Dette eliminerer problemet med korrekt plassering av stålbjelkene, som er et kostnadskrevende arbeid og samtidig utgjør risiko både for de som jobber på byggeplassen og for konstruksjonen ved eventuelt feil plassering.

Holdbarhet og miljøvennlighet

Armeringen som er kompatibel med betongens alkaliske miljø, er ikke utsatt for korreksjon og derfor er det heller ikke behov for ekstra beskyttelse. Det betyr at man kan la tynnere og letter strukturer, som gir mer miljøvennlig konstruksjoner.

Det er helt nødvendig å ha riktig tilsetningsstoffparner for å lykkes

MasterFiber – strukturen er et av de mest effektive metodene for å redusere plastisk svinnriss. Masterfiber gir betongen bedre bruddseighet den styrker betong konstruksjonens mekaniske ytelse. Sist men ikke minst gir MasterFiber en beskyttelse mot betongavskalling ved brann.

MasterFiber 012

Mikrofiber av polypropylen

MasterFiber 080

Mikrofibre av polypropylen iht. EN 14889-2 til betong iht. EN 206

Kontakt

Sveinar Myklebust

Sveinar Myklebust

Key Account Manager Admixture, Ready-mix BASF

+47 46 82 49 68

Nedlastinger

Brosjyre: MasterFiber

pdf (648,58 Kb)