MasterAir 100

Luftporedannende tilsetningsmiddel for betong


Hvordan fungerer MasterAir 100?

MasterAir 100 er et luftpordannende tilsetningsmiddel som beskytter betongen mot frostskader gjennom et svært stabilt luftporesystem med små, tettliggende luftporer.

MasterAir brukes ute i betong som utsettes for temperaturer under 0° C. Normalt luftinnhold skall være mellom 4 - 6 %.

Hva gjør MasterAir 100 til en unik løsning?

Ved bruk av MasterAir 100 1:19 får man et meget stabilt system med små luftporer i betongen, og oppnår økt frostbestandighet, minsket permeabilitet, minsket separasjon og bleeding og forbedret bearbeidbarhet.

Nedlastinger

MasterAir 100: Sikkerhetsdatablad

pdf (115,05 Kb)

MasterAir 100: Teknisk datablad

pdf (42,10 Kb)

MasterAir 100: Ytelseserklæring

pdf (120,05 Kb)