MasterAir 100

Luftporedannende tilsetningsmiddel for betong

 ​


Hvordan fungerer MasterAir 100?

MasterAir 100 er et luftpordannende tilsetningsmiddel som beskytter betongen mot frostskader gjennom et svært stabilt luftporesystem med små, tettliggende luftporer.

MasterAir brukes ute i betong som utsettes for temperaturer under 0° C. Normalt luftinnhold skall være mellom 4 - 6 %.

 

Hva gjør MasterAir 100 til en unik løsning?

Ved bruk av MasterAir 100 1:19 får man et meget stabilt system med små luftporer i betongen, og oppnår økt frostbestandighet, minsket permeabilitet, minsket separasjon og bleeding og forbedret bearbeidbarhet.

Nedlastinger

MasterAir 100: Sikkerhetsdatablad

pdf (54,73 Kb)

MasterAir 100: Teknisk datablad

pdf (42,10 Kb)

MasterAir 100: Ytelseserklæring

pdf (120,05 Kb)

Direct contact

Sveinar Myklebust

Sveinar Myklebust

Key Account Manager Admixture, Ready-mix BASF