Bakfyllingsteknologier

Bakfyllingsteknologier som gir mer effektiv gruvedrift

MasterRocs utvalg av teknologier for bakfylling i gruver har blitt utviklet for å gi optimal balanse mellom høy tidlig fasthet og god sluttfasthet, noe som sikrer dimensjonal stabilitet etter plassering ved å oppfylle (eller overgå) konstruksjonsfyllingens ytelseskrav.

BASFs portefølje av bakfyllingstilsetningsstoffer, som er delt inn i tre ulike kategorier, omfatter reologimodifiseringsmidler, hydratiseringsregulering og bestandighetsforbedring, som kan enten brukes hver for seg eller sammen til å forbedre bakfyllingens bestandighet.

Vi reduserer konvensjonelle fysiske begrensninger med våre innovative teknologier som hydratiseringsregulering, vannreduserende tilsetningsstoffer, superplastiserende tilsetningsstoffer, viskositetsmodifiserende tilsetningsstoffer osv. Og avhengig av kundenes krav kan vi styre og oppnå retardasjon, akselerasjon, reologiregulering og modifisert viskositet samt redusere strekkspenning og pumpetrykk. Videre kan vi stabilisere finandelen i fyllmatrisen og redusere slamavrenning, separasjon og porøsitet, forbedre fasthetsutviklingen og optimalisere bindemiddelinnholdet.