​E. Lampe Pølsegården ApS

Ucrete industrielle gulv med høyt hygienenivå

E. Lampe Pølsegården  

Prosjekt: Utvidelse og renovering av produksjonsområder på E. Lampe Pølsegården ApS
Sted: Haderslev, Danmark
Prosjekt avsluttet: 2009 og 2010
Entreprenør/utførende: Bjarmodan A/S
Markedssektor: Fødevareindustri
Produkter: Ucrete HF100RT og Ucrete DP20

Les mer om prosjektet