MasterRoc SA 188 - Ny forbedret akselerator til sprøytebetong

Med vår Master Builders Solutions portfolio anstrenger vi oss hver dag for å bringe nye og mer miljøvennlige produkter til våre kunder. Den nye MasterRoc SA 188 er en forbedret sprøytebetong akselerator, som gir høyere tidlig fasthet. Akseleratoren gir mindre slitasje på sprøyteutstyr, og bidrar således til lavere kostnader for entreprenøren. Akseleratoren er ytterst stabil, har lav viskositet og gir bedre innblanding i sprøytebetongen. Med MasterRoc SA 188 sikrer du trygg og hurtig framdrift i din tunnelproduksjon.

Fordeler ved MasterRoc SA 188 akselerator

  • høyere tidlig fasthet
  • mindre slitasje på sprøyteutstyr
  • stabil 
  • lav viskositet
  • bedre innblanding i sprøytebetongen

Les mer om MasterRoc SA 188

MasterRoc SA 188

Kontakt

Tor Andre Andreassen på +47 95 08 61 34 / e-post: tor-andre.andreassen@basf.com