​Klar for vinteren - sikker betongreparasjon i den kalde årstiden

 Klar til Vinteren

Risikofri bygging, året rundt

Når vinteren setter inn og temperaturen faller, går arbeidet med renovering av veier, broer og industrianlegg ofte langsommere. Minustemperaturer og usikre værforhold gir kortere reparasjonsvindu og gjør det vanskeligere for prosjektlederne å planlegge. Dette fører både til forsinkelser som er vanskelige å beregne og påfølgende nedetid – som i sin tur bidrar til økte kostnader.

I slike situasjoner kommer ofte vanlige reparasjonsmørtler til kort. For å håndtere disse kreves temperaturer på minst + 5 °C. Når temperaturen faller, tar det lenger tid før mørtelen herder, noe som kan medføre sprekker og andre skader i konstruksjonen.

MasterEmaco: rask og pålitelig – også ved lave temperaturer

For å unngå skader og feil på grunn av kulden, tilbyr MasterEmaco-serien fra Master Builders Solutions kraftige reparasjonsmørtler som takler lave temperaturer uten problem. Noen af MasterEmaco reparasjonsmørtlerne takler lave temperaturer helt ned til -25 °C!

Les mer i vår nye digitale brosjyre her.