​MasterSure 900-serien - Alltid riktig konsistens

Varme sommerdager med stekende solskinn og varme-rekorder er deilig for noen, men byr på utfordringer for de som produserer ferdigbetong. Men det er ikke bare under slike forhold bransjen ønsker å unngå endringer i betongens konsistens frem til bruk. Den nye serien MasterSure 900 er et innovativt og enestående system av ulike tilsetningsstoffer som er utviklet for å bevare konsistensen uten at man gir avkall på noe annet. Med MasterSure 900 er høye sikkerhetsmarginer og ukontrollerte konsistensendringer en saga blott.

MasterSure - Alltid riktig konsistens

Produktene i MasterSure 900-serien tilbyr en sikker løsning på disse vanlige hverdagsproblemene:

  • Høye temperaturer i luft og betong
  • Bruk av restvann, også med høy tetthet
  • Krevende sement
  • Problematiske sand- og steinstørrelser
  • Lange transporter. Ferge eller køutsatte strekninger

På grunn av den spesielle polymerkarakteristikken virker produktene i MasterSure 900-serien praktisk talt utelukkende på konsistensen til den ferske betongen. 

Med målrettet tilsetning av MasterSure med sine unike konsistensforbedrende egenskaper oppnår betongprodusenten en rekke fordeler:

  • Det er mulig å reagere raskt og fleksibelt på endringer i delmaterialene og stedlige forhold.
  • Stoffet har ingen forsinkende virkning til tross for fremragende konsistensbevarende egenskaper.
  • Betongens uforandrede konsistens gjør det mulig å forbedre og tilpasse blandingen også under krevende forhold.
  • Det er ikke lenger nødvendig å tilsette flytmiddel på byggeplassen.
  • Tilfredsheten til betongarbeidere og sluttkunder øker som følge av at betongens egenskaper ikke endres underveis i arbeidet.

Ettersom MasterSure 900 i praksis ikke påvirker betongens opprinnelige flytevne, brukes midlene som regel i kombinasjon med et plastifiserende tilsetningsstoff. For eksempel et flyt-middel i serien MasterGlenium SKY eller MasterEase. 

Ved hjelp av denne 2-komponentbasisen er det mulig å oppnå en optimal konsistens, selv under vanskelige forhold. Systemet overgår dermed alle tidligere løsninger for regulering av konsistensen over tid, noe som betyr stor fleksibilitet, høy sikkerhet og gode arbeidsbetingelser for betongprodusenten.

Eksempel: Temperatur fersk betong = 20 °C

MasterSure 900 serien