BASF systematiserer sine løsninger for industriell vanntetting

Inntrengende vann kan medføre alvorlige konsekvenser i mange industrivirksomheter, både i form av ødelagte råvarer, skade på bygninger og maskiner og ikke minst kostbare driftstanser. Nå gir imidlertid BASF industrien enda bedre muligheter for å sikre bygninger og installasjoner ved å utvide produktporteføljen innenfor det nye produktsegmentet Industrial Waterproofing.

I mange år har BASF, verdens største produsent av kjemiske produkter til byggebransjen, hatt suksess med å tilby vannverk i hele verden sine drikkevannsgodkjente produkter til vanntetting innenfor området Water Management. I produktkategorien Traffic Waterproofing har BASF samtidig levert løsninger til forsegling og vanntetting av parkeringshus, broer og terrasser.

 

Nå utvider selskapet det norske utvalget av løsninger og produkter under det overordnede segmentet Waterproofing. Det skjer ved etableringen av to nye undersegmenter, Industrial Waterproofing og Roof Waterproofing.

«Den industrielle vanntettingen er et nytt markedssegment for BASF i Norge, men det er et område vi har store forventninger til»,

sier Sales manager Hans Kristian Knobel.

 «På konsernbasis har vi en lang historikk med et bredt og veldokumentert utvalg av bl.a. produkter til vanntetting i industrien, men det er først nå vi for alvor setter i gang en profesjonell og systematisk innsats overfor de Norske industrivirksomhetene når det gjelder sikring av bygninger og installasjoner mot fuktinntrengning», forteller Hans Kristian Knobel. Han nevner den vanntette membranen MasterSeal M 689 som et eksempel på produkter som forventes å åpne dørene til mange industrikunder. Produktet er basert på polyurea og er uten løsemidler. Masterseal M689 er kjemikaliebestandig og høyelastisk.

«Nettopp et produkt som MasterSeal M 689 er et håndgripelig uttrykk for den innovasjon og produktutvikling som alltid har vært et av de viktigste kjennetegnene på BASF», sier Hans Kristian Knobel og legger til at også produktene i det andre nye undersegmentet, Roof Waterproofing, i mange tilfeller vil bidra til de samlede vanntettingsløsningene for industrien. I dette segmentet tilbyr BASF blant annet det fugefrie takbeleggsystemet MasterSealRoof 2689 til effektiv forsegling og tetting av flate industritak.

Produkter til vann og kloakkrenseanlegg

I tillegg til etableringen av de to nye undersegmentene til Waterproofing har BASF utvidet det eksisterende undersegmentet Water Managment med et ekstra produktområde. Til nå har dette segmentet kun omfattet produktområdet Clean, der BASF tilbyr vanntettings- og reparasjonsprodukter til vannverk. Nå utvides imidlertid Water Management til også å omfatte produktområdet Waste, der produktene er spesielt utviklet til bruk i avløpsrenseanlegg .

Les mer om MasterSeal produkter